Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Strážske

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie") je právny predpis, ktorý môže vydať obec na plnenie svojich úloh. Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na území danej obce je ich povinný ho dodržiavať každý, kto sa zdržuje na území obce. V hierarchii právnych predpisov má všeobecne záväzné nariadenie nižšiu právnu silu ako nariadenia vlády, ide teda o podzákonný právny predpis. (zdroj: http://www.ulclegal.com)

Čislo Kategória Názov Stiahni PDF formát 
3/2017Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2017 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 13 o stanovení minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov a pozemkov (0.35 MB)
3/2015Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2015 Ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 2/2010 Požiarný poriadok mesta zo dňa 18. 2. 2010 (0.27 MB)
3/2014Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd + dodatky (1.21 MB)
3/2012Životné prostredieVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2012 o ochrane životného prostredia (0.59 MB)
3/2010VýstavbaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2010 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Strážske (0.19 MB)
29Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 29 o náležitostiach obchodných a podnikateľských aktivít na území mesta Strážske (1.47 MB)
25Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 25 trhový poriadok (0.35 MB)
24Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 24 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (1.56 MB)
2/2015Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 215/2015 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o nočnom kľude zo dňa 21.12.2007 (0.27 MB)
2/2017Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2017 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 odchyte voľne pohybujúcich sa zvierat v meste Strážske a ich umiestnení do mestskej karanténnej stanice (0.33 MB)
2/2016Životné prostredieVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2016 o nakladaní s komunálnými a drobnými stravebnými odpadmi (0.61 MB)
2/2014Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2014 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Strážske (0.61 MB)
2/2011Všeobecná správaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác (0.20 MB)
2/2009Sociálne slúžbyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2009 o opatrovateľskej službe (1.26 MB)
2/2008VýstavbaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske (0.03 MB)
Počet záznamov: 39 (Strana 2 z 3) - << 1 2 3 >>