Čislo2/2016 Dodatok č. 1
NázovDodatok č. 1 k VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Schválené uznesením251/2020
Dodatky
KategóriaŽivotné prostredie
Účinnosť od01.07.2020
Stiahni PDF formát (0.26 MB)