Čislo5/2017
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 5/2017 O miestnych daniach na území mesta Strážske
Schválené uznesením233/2017
Dodatky
KategóriaDane a poplatky
Účinnosť od01.01.2018
Stiahni PDF formát (0.94 MB)