Čislo4/2017
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 4/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Schválené uznesením231/2017
Dodatky
KategóriaŽivotné prostredie
Účinnosť od13.09.2017
Stiahni PDF formát (0.73 MB)