Čislo3/2017
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 3/2017 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 13 o stanovení minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov a pozemkov
Schválené uznesením231/2017
Dodatky
KategóriaVšeobecná správa
Účinnosť od11.09.2017
Stiahni PDF formát (0.35 MB)