Čislo2/2007
NázovVšeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2007 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Schválené uznesením147/2007
Dodatky
KategóriaSociálne slúžby
Účinnosť od12.07.2007
Stiahni PDF formát (0.04 MB)