Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko | ROK 2019 | | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
30.11.2018240/2018 (0.21 MB) (0.44 MB) (0.45 MB)
29.11.2012195/2012 (0.12 MB) (0.47 MB) (0.26 MB)
29.10.2015218/2015 (0.20 MB) (0.59 MB) (0.41 MB)
29.06.2017229/2017 (0.21 MB) (0.75 MB) (0.49 MB)
29.04.2010176/2010 (0.12 MB) (0.36 MB) (0.22 MB)
28.12.2012196/2012 (0.12 MB) (0.30 MB) (0.18 MB)
28.11.2013203/2013 (0.12 MB) (0.49 MB) (0.29 MB)
28.10.2010179/2010 (0.12 MB) (0.40 MB) (0.19 MB)
28.09.2017232/2017 (0.20 MB) (0.44 MB) (0.42 MB)
28.06.2018238/2018 (0.21 MB) (0.78 MB) (0.47 MB)
28.06.2013200/2013 (0.12 MB) (0.41 MB) (0.22 MB)
28.06.2012193/2012 (0.12 MB) (0.43 MB) (0.21 MB)
28.01.2015212/2015 (0.19 MB) (0.57 MB) (0.32 MB)
27.09.2018239/2018 (0.21 MB) (0.62 MB) (0.46 MB)
27.06.2019245/2019 (0.07 MB) (0.49 MB) (0.17 MB)
Počet záznamov: 77 (Strana 1 z 6) - 1 2 3 4 >>