Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko | ROK 2019 | | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenieMateriály MsZ 
21.08.2019246/2019 (0.19 MB) (0.39 MB)
27.06.2019245/2019 (0.07 MB) (0.49 MB) (0.17 MB) (10.46 MB)
11.04.2019244/2019 (0.21 MB) (1.07 MB) (0.92 MB) (10.52 MB)
07.03.2019243/2019 (0.20 MB) (0.41 MB) (0.42 MB) (4.78 MB)
24.01.2019242/2019 (0.21 MB) (0.59 MB) (0.48 MB) (3.22 MB)
Počet záznamov: 5 (Strana 1 z 1) - 1