Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
09.12.2021263/2021 (0.15 MB) (0.64 MB) (0.49 MB)
13.10.2021262/2021 (0.15 MB) (0.58 MB) (0.47 MB)
07.10.2021261/2021 (0.15 MB) (0.16 MB)
23.09.2021260/2021 (0.21 MB) (0.17 MB)
07.09.2021259/2021 (0.13 MB) (0.14 MB)
01.07.2021258/2021 (0.15 MB) (0.42 MB) (0.28 MB)
06.05.2021257/2021 (0.15 MB) (0.57 MB) (0.36 MB)
18.02.2021256/2021 (0.15 MB) (0.56 MB) (0.42 MB)
Počet záznamov: 8 (Strana 1 z 1) - 1