NázovZmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Strážske
PopisLokalita č. 4, č. 10 vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely
PDF formát (0.89 MB)