NázovZmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Strážske
PopisVyhodnotenie pripomienkového konania dotknutých orgánov k výsledkom prerokovania návrhu ZaD ÚPN mesta Strážske
PDF formát (7.76 MB)