NázovZmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Strážske
PopisKomplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
PDF formát (0.59 MB)