Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Úradná tabuľa

thumb

Oznámenie

o vyhlásení  uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení

thumb

Oznámenie vlastníkom poľovných pozemkov

v kat. území Strážske, Lesné, Voľa, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné a Staré začatie konania vo veci žiadosti Ing. Zdenka Janičkoviča, Ing. Jaroslava Jevčáka, Ing. Michala Štefančíka a Michala Tušima.

thumb

Oznam

Prerokovanie návrhu s výkladom spracovateľa „Zmien a doplnkov č.4 ÚPN mesta Strážske",

thumb

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

 zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta

Počet záznamov: 16 (Strana 1 z 2) - 1 2 >>