Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Mesto Strážske, Mestský úrad, upozorňuje všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na povinnosť, vyplývajúcu z § 6, ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovateľ je povinný, každoročne do 15. februára, nahlásiť na Mestský úrad údaje o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia za uplynulý rok na tlačive podľa prílohy č. 1 VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Tlačivo oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia nájdete na stránke mesta v časti Občan/podnikateľ - Tlačivá, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na referáte životného prostredia mestského úradu.

Za nesplnenie povinnosti uloží mesto prevádzkovateľovi pokutu do 663,87 €.