Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Upovedomenie záujemcov o kúpu

Okresný súd v Michalovciach vo veci prejednania dedičstva po poručiteľke Ing. Gabriela LUGOŠOVÁ, rodená Vajdová, narodená dňa 15.02.1967, r. č. 67-52-15/0625, posledne trvale bytom Komenského 669/0, Strážske, ktorá zomrela dňa 28.11.2015 bez zanechania závetu prostredníctvom povereného súdneho komisára JUDr. Vladimíry Muškovej, LL.M - notára so sídlom Strážske, Nám. A. Dubčeka 269 v rámci likvidácie dedičstva speňažením jej aktívneho majetku.

Súbor na stiahnutie: Upovedomenie záujemcov o kúpu (pdf 374,16 kB)