Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Tlačivá

Kategória Názov PDFRTF/DOCX 
Dane a poplatkyPoplatkové priznanie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (0.72 MB) (0.18 MB)
Výstavba a životné prostredieOznámenie údajov potrebných pre určenie výčky poplatku za znečistenie ovzdušia (0.08 MB) (0.15 MB)
Dane a poplatkyOznámenie poplatkovej povinnosti (0.44 MB) (0.11 MB)
Všeobecná správaOznámenie o začatí prevádzkovania a oznámenie prevádzkovej doby (0.14 MB) (0.01 MB)
Všeobecná správaOznámenie o usporiadaní podujatia (0.15 MB) (0.01 MB)
Dane a poplatkyOznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva vznik/ zánik daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. (0.34 MB) (0.13 MB)
Všeobecná správaOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. (3.00 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie udržiavacích prác (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie stavebných úprav (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie drobnej stavby (0.11 MB) (0.04 MB)
Dane a poplatkyOdhlásenie poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby/fyzické osoby podnikateľov (0.32 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (0.12 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení. (0.12 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (0.12 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (0.13 MB) (0.05 MB)
Počet záznamov: 49 (Strana 3 z 4) - << 1 2 3 4 >>