Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Tlačivá

Kategória Názov PDFRTF/DOCX 
Všeobecná správaOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. (3.00 MB)
SociálneŽiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (0.23 MB) (0.03 MB)
SociálneLekársky nález na účely konania vo veciach poskytovania sociálnej služby (0.13 MB) (0.06 MB)
SociálneVyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada poskytnutie sociálnej služby (0.30 MB) (0.01 MB)
SociálneŽiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (0.12 MB) (0.03 MB)
SociálneŽiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (0.13 MB) (0.01 MB)
SociálneŽiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky (0.13 MB) (0.02 MB)
SociálneŽiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (pobyt) (0.13 MB) (0.01 MB)
Nájomné bytyŽiadosť o byt (0.25 MB) (0.09 MB)
Nájomné bytyŽiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte postavenom s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (0.44 MB) (0.06 MB)
Nájomné bytyČestné vyhlásenie k žiadosti o byt (0.17 MB) (0.05 MB)
Dane a poplatkyMesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie (0.38 MB) (0.06 MB)
Dane a poplatkyOdhlásenie poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby/fyzické osoby podnikateľov (0.12 MB)
Dane a poplatkyOznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva vznik/ zánik daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. (0.34 MB) (0.13 MB)
Dane a poplatkyPoplatkové priznanie k poplatku za KO a drobné stavebné odpady (0.22 MB)
Počet záznamov: 49 (Strana 3 z 4) - << 1 2 3 4 >>