Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201932Ján Bystrianský - BRICK-BOX ENGINEERING, Helsinská 263/21, 04013 Košice, IČO 45565201Výkon stavebného dozoru pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“9200.00
201441Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332, 06601 HumennéRekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Za záhradami – stavebné práce9960,00 €
201446Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332, 06601 HumennéRekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Družstevnej p.č. 395/1 – stavebné práce1940,00 €
201444Ing. Václav Džogan, Moldavská 4 MichalovceDodanie, montáž a doprava dvojmodulového prístrešku/ autobusovej čakárne – stavebné práce2988,93 €
201429Ing. Marta Bruňanská, Vinné 627, 07231 Vinnévypracovanie projektovej dokumentácie "Stavebné úpravy a zateplenie strechy - pavilónu C základnej školy Strážske" – poskytnutie služby2000,00 €
201731Ing. Ľuboš Lendáč, Agátová 186/1, 072 22 StrážskeOprava strechy – bufet v parku7633,68 €
201833Ing. Lendáč Ľuboš, Agátová 186/1, 072 22 Strážskeuskutočnenie prác "Oprava strechy bufet park Strážske"12264,43 €
201311Ing. Juraj Ciberé, Tichá 6023/4, 07101 MichalovceZabezpečenie činnosti stavebného dozora v rámci stavby Rekonštrukcia a stavebné úpravy Dom smútku a okolia v Strážskom – poskytnutie služby6300,00 €
201313Ing. arch. Martin Hakoš, Lesné 6, 072 01 Michalovce„Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Strážske“ – poskytnutie služby5800,00 €
201613Ing. arch. Martin Hakoš Lesné 6, 071 01 LesnéProjekčné práce - zmeny a doplnky č. 3 ÚPN2000,00 €
201532HYDROARCH s.r.o., Šafárikova 5939/20, 080 01 PrešovVypracovanie PD - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu – poskytnutie služby12720,00 €
201615Hydroarch s.r.o. ŠŠafárikova 5939/20, 080 01 Preššovdopracovanie projektovej dokumentácie - Msú zateplenie1224,00 €
201513FM production s.r.o. , 09022 BukovcePrestrešené pódium, osvetlenie, ozvučenie podľa požiadaviek2000,00 €
201321EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceRekonštrukcia odstavnej plochy v Strážskom - uskutočnenie prác18256,01 €
201325EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceOprava MK v Strážskom (výtlky) - uskutočnenie prác3024,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 4 z 5) - << 1 2 3 4 5 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €