Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201328Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov - uskutočnenie prác18828,89 €
2013210Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéBezpečnostný kamerovýsystém, verejné kúpalisko - uskutočnenie prác12247,00 €
201442Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov pre chodcov v Strážskom, II. etapa10753,60 €
201911M.CUP Production, Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47065125Multifunkčné ihrisko Strážske84748,63
201912M&K PROJEKT BUILDING, s. r. o., Opatovská cesta 10, 04001 Kočice, IČO: 45602719vypracovanie projektovej dokumentácie " Obnova klziska v Strážskom "9000,00
201541Lambris – František Laco, Laborecká 675, 072 22 StrážskeDodávka a montáž oprava pódia, výmena dverí a prahov v objekte – kino – uskutočnenie prác3134,26 €
201931Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO:50 615 351Zabezpečenie služby externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“9120.00
201941Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadová 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov , IČO: 50 615 351Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“14400.00
201824Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košiceposkytnutie služby "Výstavba kompostoviska v meste Strážske"10710,00 €
201825Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košiceposkytnutie služby "Výstavba zberného dvora v meste Strážske"10710,00 €
201331Komunálna poisťovňa, a.s. BratislavaPoistenie stavby - rozšírenie stokovej siete mesta Strážske - poskytnutie služby2080,64 €
201443KEZ s.r.o., Jasenov 332vypracovanie projektovej dokumentácie Záhradkárska osada SIHOŤ elektrifikácia – poskytnutie služby3150,00 €
201832KEZ s.r.o., 066 01 Jasenov 332uskutočnenie prác "Odberné elektrické zariadenie, bufet park Strážske"6794,00 €
201534K+B –Beca, Osloboditeľov 12, 066 01 HumennéSklenárske práce – výmena svetlíka – uskutočnenie prác1759,40 €
201822JOZEF ROVŇÁK - EXCEL, s.r.o., 07221 Petrovce nad Laborcom 15poskytnutie služby "Spracovanie,tlač brožúry Strážske"5995,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 3 z 5) - << 1 2 3 4 5 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €