Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201631SAGANSPORT s.r.o., BardejovFitcentrum pre seniorov10790,00 €
201614Promiron s.r.o. Budovateľská 5304/34, 066 01 Humennépráce naviac - zmeny a doplnky č. 3 ÚPN1500,00 €
201312PROMIRON s.r.o. - Ing. Miroslav Roháľ, Budovateľská 5304/34, 066 01 HumennéObstarávanie ÚPD „Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Strážske“ – poskytnutie služby2800,00 €
201826Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobranceuskutočnenie prác "Rozšírenie distribučnej siete, plynovod ul. Za záhradami v meste Strážske"10191,84 €
201323PARKONA s.r.o., Obrancov mieru 6, 08001 PrešovDodávka sadeníc - pagaštan konský2401,00 €
201324PARKONA s.r.o., Obrancov mieru 6, 08001 PrešovDodávka drevín2685,45 €
201823PARKONA s.r.o., Obrancov mieru 6, 08001 Prešovuskutočnenie prác "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v meste Strážske"17976,79 €
201721O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice, IČO 36 590 321Výmena okien v bytovom dome Obchodná 440 v Strážskom5300,00 €
201533MK STAV s.r.o., Remeselnícka 3697/11, 071 01 MichalovceOprava krytiny dvojúčelového zariadenia Agro milk – uskutočnenie prác5931,77 €
201542MK STAV s.r.o., Remeselnícka 3697/11, 071 01 MichalovceOprava strešnej krytiny – bufet – futbalový štadión – uskutočnenie prác3542,40 €
201314Mária Križanová - ELZAPRO, Pavla Horova 12, 07101 MichalovceKontrola a revízia EPS v Dome kultúry v Strážskeom - poskytnutie služby1445,56 €
201611Marber, spol. s.r.o. Valaškovska 2/2, 066 01 Humennéosvetlenie javiska kina - stavebné úpravy2655,31 €
201543Marber spol. s.r.o., Valaškovská 2, HumennéStrážske – verejné osvetlenie – osvetlenie priechodov – uskutočnenie prác7790,22 €
201544Marber spol. s.r.o., Valaškovská 2, HumennéVýkopové práce spojené s dodávkou materiálu pri doplnení kamerového systému – uskutočnenie prác7000,00 €
201328Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov - uskutočnenie prác18828,89 €
Počet záznamov: 75 (Strana 2 z 5) - << 1 2 3 4 5 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €