Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201341Dzurovčin Štefan - maliarské práce, Družstevná 07222 StrážskeMaliarské práce na budove kina - uskutočnenie prác4878,37 €
201441Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332, 06601 HumennéRekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Za záhradami – stavebné práce9960,00 €
201442Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov pre chodcov v Strážskom, II. etapa10753,60 €
201443KEZ s.r.o., Jasenov 332vypracovanie projektovej dokumentácie Záhradkárska osada SIHOŤ elektrifikácia – poskytnutie služby3150,00 €
201444Ing. Václav Džogan, Moldavská 4 MichalovceDodanie, montáž a doprava dvojmodulového prístrešku/ autobusovej čakárne – stavebné práce2988,93 €
201445Dzurovčin Štefan - maliarské práce, Družstevná 07222 StrážskeStavebné úpravy, maliarske a murárske práce v objekte kryt CO na ul. Vihorlatskej – stavebné práce1882,62
201446Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332, 06601 HumennéRekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Družstevnej p.č. 395/1 – stavebné práce1940,00 €
201541Lambris – František Laco, Laborecká 675, 072 22 StrážskeDodávka a montáž oprava pódia, výmena dverí a prahov v objekte – kino – uskutočnenie prác3134,26 €
201542MK STAV s.r.o., Remeselnícka 3697/11, 071 01 MichalovceOprava strešnej krytiny – bufet – futbalový štadión – uskutočnenie prác3542,40 €
201543Marber spol. s.r.o., Valaškovská 2, HumennéStrážske – verejné osvetlenie – osvetlenie priechodov – uskutočnenie prác7790,22 €
201544Marber spol. s.r.o., Valaškovská 2, HumennéVýkopové práce spojené s dodávkou materiálu pri doplnení kamerového systému – uskutočnenie prác7000,00 €
201941Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadová 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov , IČO: 50 615 351Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“14400.00
201331Komunálna poisťovňa, a.s. BratislavaPoistenie stavby - rozšírenie stokovej siete mesta Strážske - poskytnutie služby2080,64 €
201431Breza Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceStrážske MŠ - Odstránenie havarijného stavu stúpacieho potrubia – stavebné práce5053,28 €
201432STRIX, Ing. arch. Marek Józef 228, 08236 Lipovcevypracovanie projektovej dokumentácie na akciu Strážske - prestrešenie amfiteátra – poskytnutie služby4950,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 1 z 5) - 1 2 3 4 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €