Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201441Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332, 06601 HumennéRekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Za záhradami – stavebné práce9960,00 €
201932Ján Bystrianský - BRICK-BOX ENGINEERING, Helsinská 263/21, 04013 Košice, IČO 45565201Výkon stavebného dozoru pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“9200.00
201931Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO:50 615 351Zabezpečenie služby externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“9120.00
201912M&K PROJEKT BUILDING, s. r. o., Opatovská cesta 10, 04001 Kočice, IČO: 45602719vypracovanie projektovej dokumentácie " Obnova klziska v Strážskom "9000,00
201911M.CUP Production, Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47065125Multifunkčné ihrisko Strážske84748,63
201543Marber spol. s.r.o., Valaškovská 2, HumennéStrážske – verejné osvetlenie – osvetlenie priechodov – uskutočnenie prác7790,22 €
201731Ing. Ľuboš Lendáč, Agátová 186/1, 072 22 StrážskeOprava strechy – bufet v parku7633,68 €
201544Marber spol. s.r.o., Valaškovská 2, HumennéVýkopové práce spojené s dodávkou materiálu pri doplnení kamerového systému – uskutočnenie prác7000,00 €
201832KEZ s.r.o., 066 01 Jasenov 332uskutočnenie prác "Odberné elektrické zariadenie, bufet park Strážske"6794,00 €
201311Ing. Juraj Ciberé, Tichá 6023/4, 07101 MichalovceZabezpečenie činnosti stavebného dozora v rámci stavby Rekonštrukcia a stavebné úpravy Dom smútku a okolia v Strážskom – poskytnutie služby6300,00 €
201822JOZEF ROVŇÁK - EXCEL, s.r.o., 07221 Petrovce nad Laborcom 15poskytnutie služby "Spracovanie,tlač brožúry Strážske"5995,00 €
201533MK STAV s.r.o., Remeselnícka 3697/11, 071 01 MichalovceOprava krytiny dvojúčelového zariadenia Agro milk – uskutočnenie prác5931,77 €
201313Ing. arch. Martin Hakoš, Lesné 6, 072 01 Michalovce„Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Strážske“ – poskytnutie služby5800,00 €
201834Ardecom, s.r.o., Fidlíková 99, 06601 Humennéuskutočnenie prác "Oprava schodiska k objektu reštaurácie s.č. 510 Strážske"5641,03 €
201721O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice, IČO 36 590 321Výmena okien v bytovom dome Obchodná 440 v Strážskom5300,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 1 z 5) - 1 2 3 4 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €