Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201313Ing. arch. Martin Hakoš, Lesné 6, 072 01 Michalovce„Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Strážske“ – poskytnutie služby5800,00 €
201941Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadová 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov , IČO: 50 615 351Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“14400.00
201931Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO:50 615 351Zabezpečenie služby externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“9120.00
201311Ing. Juraj Ciberé, Tichá 6023/4, 07101 MichalovceZabezpečenie činnosti stavebného dozora v rámci stavby Rekonštrukcia a stavebné úpravy Dom smútku a okolia v Strážskom – poskytnutie služby6300,00 €
201531AIR FUEL s.r.o., Ľanová 9, 040 17 KošiceVypracovanie svetlo – technickej štúdie – poskytnutie služby2400,00 €
201443KEZ s.r.o., Jasenov 332vypracovanie projektovej dokumentácie Záhradkárska osada SIHOŤ elektrifikácia – poskytnutie služby3150,00 €
201732TERA green s.r.o.Orechová 1701/23, 085 01 Bardejovvypracovanie projektovej dokumentácie školiace stredisko12240,00 €
201432STRIX, Ing. arch. Marek Józef 228, 08236 Lipovcevypracovanie projektovej dokumentácie na akciu Strážske - prestrešenie amfiteátra – poskytnutie služby4950,00 €
201429Ing. Marta Bruňanská, Vinné 627, 07231 Vinnévypracovanie projektovej dokumentácie "Stavebné úpravy a zateplenie strechy - pavilónu C základnej školy Strážske" – poskytnutie služby2000,00 €
201912M&K PROJEKT BUILDING, s. r. o., Opatovská cesta 10, 04001 Kočice, IČO: 45602719vypracovanie projektovej dokumentácie " Obnova klziska v Strážskom "9000,00
201423STRIX, Ing. arch. Marek Józef 228, 08236 LipovceVypracovanie PD na prekrytie vstupu na budove MsÚ Strážske - poskytnutie služby1850,00 €
201511STRIX - Ing. arch. Gryglak Marek Lipovce 228, 082 36 LipovceVypracovanie PD - revitalizácia mestského parku2550,00 €
201532HYDROARCH s.r.o., Šafárikova 5939/20, 080 01 PrešovVypracovanie PD - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu – poskytnutie služby12720,00 €
201433Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceVýmenu rozvodu TUV ohrievače vody v MŠ Strážske – stavebné práce5015,48 €
201721O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice, IČO 36 590 321Výmena okien v bytovom dome Obchodná 440 v Strážskom5300,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 1 z 5) - 1 2 3 4 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €