Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201732TERA green s.r.o.Orechová 1701/23, 085 01 Bardejovvypracovanie projektovej dokumentácie školiace stredisko12240,00 €
201811TERA green s.r.o., Orechová 1701/23, 085 01 Bardejovposkytnutie služby "Vypracovanie a dodanie projekt.dokumentácie Zníženie energetickej náročnosti budovy MsPS17940,00
201612ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Herlianská 1101/84, 09303 Vranov nad Topľoukachle - montáž1269,65 €
201423STRIX, Ing. arch. Marek Józef 228, 08236 LipovceVypracovanie PD na prekrytie vstupu na budove MsÚ Strážske - poskytnutie služby1850,00 €
201432STRIX, Ing. arch. Marek Józef 228, 08236 Lipovcevypracovanie projektovej dokumentácie na akciu Strážske - prestrešenie amfiteátra – poskytnutie služby4950,00 €
201511STRIX - Ing. arch. Gryglak Marek Lipovce 228, 082 36 LipovceVypracovanie PD - revitalizácia mestského parku2550,00 €
201433Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceVýmenu rozvodu TUV ohrievače vody v MŠ Strážske – stavebné práce5015,48 €
201821Stavoconzult, spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovceuskutočnenie prác "Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske"170388,59
201831Stavoconzult, spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovceuskutočnenie prác "Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom"425228,70 €
201322STAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, MichalovceRekonštrukcia domu smútku v Strážskom – SO 02 kanalizačná prípojka, SO 03 rozvod plynu, SO 04 Chodníky – uskutočnenie prác23984,16 €
201326STAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, MichalovceRekonštrukcia domu smútku v Strážskom – SO 02 kanalizačná prípojka, SO 03 rozvod plynu, SO 04 Chodníky – uskutočnenie prác23984,16 €
201425STAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, MichalovceStavebné úpravy objektu kina - uskutočnenie prác46980,00 €
201722Stavoconzult , spol. s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 MichalovceOprava strechy mestskej budovy parc.č.523/2 (mestská jedáleň)34279,24 €
201733Stavoconzult , spol. s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 MichalovceRozšírenie stokovej siete SO 03 stoka B a rozšírenie inžinierskych sietí SO 01 Verejný vodovod-ul.Za Záhradami155653,27 €
201329SDV Air s.r.o. Plechotice 65, 07501 PlechoticeDodávka klimatizačných zariadení - uskutočnenie prác13524,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 1 z 5) - 1 2 3 4 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €