Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznam pre poberateľov finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Oznamujeme poberateľom finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, že v zmysle „Zásad pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov“ je potrebné do 25. januára 2019 predložiť nový aktuálny doklad o príjme žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti (manžel/manželka, druh/družka).
Výška dôchodku sa preukazuje Rozhodnutím Sociálnej poisťovne, prípadne Potvrdením zo Sociálnej poisťovne a dočasne Potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty o druhu a výške dôchodku.

 

Potrebné doklady je potrebné doručiť na sekretariát (podateľňu) mesta Strážske.

Kontakt: Bc. Andrea Hudáková
referentka sociálnych vecí
tel.:+421 56 38 12 483
andrea.hudakova@strazske.sk
Súvisiace predpisy
  • Zásady pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov účinné od 1. 1. 2018  (0.90 MB)
  • Dodatok č. 1 k Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov  (0.55 MB)