Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Rozpočty mesta

Rozpočet Mesta Strážske je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem.
Je rozdelený na príjmovú a výdavkovú časť, pričom výdavky rozpočtu sú zároveň premietnuté aj do programového rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov. Programový rozpočet obsahuje aj údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy. Rozpočet je členený podľa odvetvovej štruktúry, t.j. výdavky sú zoskupené podľa oblastí, kam smerujú. Mesto má 13 programov členených na podprogramy. Zároveň je rozpočet spracovaný podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
Mesto je v zmysle spomínaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinné zostavovať viacročný rozpočet na nasledujúce rozpočtové roky. Viacročný rozpočet v zmysle § 9 tohto zákona, je charakterizovaný ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

Rok Rozpočet Stiahni pdf 
2018Rozpočet mesta Strážskena roky 2018 - 2020 (1.28 MB)
2024Rozpočet mesta Strážske na roky 2024 - 2026 (33.88 MB)
2023Rozpočet mesta Strážske na roky 2023 - 2025 (1.05 MB)
2022Rozpočet mesta Strážske na roky 2022 - 2024 (0.69 MB)
2021Rozpočet mesta Strážske na roky 2021 - 2023 (0.63 MB)
2020Rozpočet mesta Strážske na roky 2020 - 2022 (0.75 MB)
2019Rozpočet mesta Strážske na roky 2019 - 2021 (0.72 MB)
2017Rozpočet mesta Strážske na roky 2017-2019 (1.61 MB)
2016Rozpočet mesta Strážske na roky 2016-2018 (1.87 MB)
2015Rozpočet mesta Strážske na roky 2015-2017 (1.76 MB)
2014Rozpočet mesta Strážske na roky 2014-2016 (0.91 MB)
2013Rozpočet mesta Strážske na roky 2013-2015 (0.75 MB)
2012Rozpočet mesta Strážske na roky 2012-2014 (0.83 MB)
Počet záznamov: 13 (Strana 1 z 1) - 1