Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Michalovce), ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s 53 ods. 1 písm. c), § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA) príslušným orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán mesta Strážske“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Strážske, mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 00 325 813 vydáva po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5, 6 „zákona EIA“ toto rozhodnutie:

strategický dokument „Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 5 Územný plán mesta Strážske“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súbor na stiahnutie: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (pdf 418,53 kB)