Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Rekonštrukcia plynovodu Strážske

Stav: Odpovedané Kategória: Všetko ostatné Lokalita: Okružná, Družstevná, Obchodná ...
Pridal: Igor Dňa: 11.06.2020 23:11
Priradené pre: admin

Postrehol som na stránke mesta, že bolo vydané stavebné povolenie (z dňa 7.5.2020) na rekonštrukciu plynovodu na určitých uliciach v meste. Chcel by som sa informovať kedy je plánovaná realizácia a dokedy potrvá, kedy sa začnú práce a aký je navrhnutý postup prác, teda odkiaľ sa začne, lebo určite sa to nebude všetko realizovať súbežne. Ďakujem

Diskusia

Johan Brachter dňa 22.06.2020 15:15
Dobrý deň p. Miškovičová, ďakujeme za odpoveď. Myslím, že skôr by nás potešilo, keby ste to vyznačili na mape, kadiaľ povedie oprava plynovodu, ako vypísanie parciel, ktoré boli vydané v rozhodnutí. Takéto zakreslenie by nám občanom prinieslo lepšiu predstavu, kadiaľ to povedie. Ďakujem.
Odpoveď samosprávy
Janette Miškovičová dňa 19.06.2020 09:44

V zmysle podmienky č.7 uvedenej v  Rozhodnutí č.2020/001904/67 zo dňa 07.05.2020 vydané Mestom Strážske, ktorým sa povoľuje uskutočnenie líniovej stavby ,,Rekonštrukcia plynovodu Strážske - ul. Vihorlatská, Okružná, Družstevná, Obchodná, Laborecká, Mierová, Fraňa Kráľa, Krivošťanská“   na pozemku registra KNC parcela číslo 1910/116, 1916/4, 2084/2, 48/1, 54/3, 2484/1, 1819/1, 1818, 1344/3, 1343/4, 1343/3, 1418/1, 1049, 1434/2, 1430/1, 405/1, 523/1, 1866/1, 2082, 1869, 2083, 1867, 1870, 124/1, 1404, 212, 195, 333, 334, 335, 336, 213, 343, 341, 344, 345, 1432, 302, 385, 1433, 405/4, 405/3, 111, 113, 112, 417/7, 124/2 a na pozemku registra KNE parcela číslo 1511/1, 1682/5, 494/105, 1678/102, 499/3, 500, 501, 502/3, 503/1, 503/2, 916/2, 917, 494/4, 918,  katastrálne územie Strážske, je uvedené, že stavba bude dokončená do 31.05.2023, pričom bude uskutočňovaná dodávateľský na základe výberového konania. Stavebník je povinný podľa ust. § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho názov a adresu (sídlo) stavebnému úradu.

Janette Miškovičová
referent výstavby

Pridať príspevok do diskusie

Pridávanie komentárov je uzamknuté