Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Podpora nadaných žiakov cez sociálny projekt - Talentium

ZUŠ v Strážskom v spolupráci s nadáciou LEA bude podporovať nadaných žiakov cez sociálny projekt - Talentium
Sociálne štipendium pre nadané deti Talentium je vytvorené pre deti, ktorým slabšia finančná situácia rodín bráni v rozvoji talentov a napredovaniu umeleckého nadania. Nateraz je štipendium vytvorené špeciálne pre ZUŠ v Strážskom.
Táto podpora je zložená z poskytnutia štipendia pre štúdium v troch umeleckých kategóriách: hudobný odbor, výtvarný odbor a literárno- dramatický odbor.
Nadácia LEA podporí pre školský rok 2021/2022 tri deti v každom odbore so štipendiom na 4 roky. Podmienkou poberania štipendia sú dve odporúčania vyučujúcich pedagógov a doklad o príjme, prípadne čestné prehlásenie, že rodič je bez príjmu.
Sme presvedčení, že touto formou umožníme nadaným deťom napredovať vo svojich životoch tak, aby boli prínosom pre svoje okolie v tejto sfére pôsobenia.
Žiadosti o štipendium nahlasujte priamo v ZUŠ v Strážskom.