Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 18. apríla 2019 Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente „PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“.

Podľa § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente a do neho nahliadnuť v dňoch od 23. apríla do 7. mája 2019 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta, v pracovných dňoch od 730 do 15°° hod.