Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 31.03.2020

Oznam č. 1

Distribúcia stravných lístkov pre dôchodcov

Mesto Strážske v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 prijalo opatrenie s cieľom predchádzať šíreniu tohto ochorenia u obyvateľov, a preto rozhodlo, že stravné lístky budú stravníkom distribuované priamo na adresy, ktoré ako žiadatelia uviedli do žiadosti o poskytnutie stravovania.

Stravné lístky budú distribuované stravníkom v týchto termínoch:
Dňa 31.03.2020 (Utorok) v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Dňa 01.04.2020 (Streda) v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Zároveň prosíme stravníkov, aby sa v danom čase nachádzali na adresách, ktoré uviedli a boli súčinní pri preberaní stravných lístkov a zabezpečili si prekrytie nosa a úst rúškom príp. šatkou.
Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Upozornenie: V prípade, že nebudete zastihnuteľní na adrese v čase doručovania stravných lístkov, prosíme kontaktujte telefonicky referát sociálnych vecí a rodiny (Tel.: 056/38 12 483), prípadne sekretariát MsÚ (Tel.: 056/64 91 431) v čase úradných hodín.