Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 25.03.2020

Oznam č. 1

Aktuálne opatrenia po zasadnutí Ústredného krízového štábu
Ústredný krízový štáb prijal 23.3.2020 ďalšie opatrenia pre obyvateľov Slovenska. Vyberáme tie, ktoré sa priamo týkajú širokej verejnosti.

 • Úrad verejného zdravotníctva nariadil povinnosť nosiť rúško všade mimo bydliska.
 • Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým nariadi poskytovateľom sociálnych služieb dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Budú zakázané napríklad návštevy v domovoch dôchodcov.
 • Vyhlásený núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť.
 • Uzavretie činnosti denných stacionárov.
 • Vyčlenenie nemocníc na liečbu koronavírusu. Jedna nemocnica bude vyčlenená na východe, jedna na strednom Slovensku a jedna v Bratislave. Ostatné by mali mať vyčlenené pavilóny.
 • Uzatvorenie prevádzok za účelom sanitárneho dňa vždy v nedeľu. Ide o predajne potravín, mäsa, chleba, ovocia a zeleniny, obchody s krmivom pre zvieratá, drogérie, predajne novín a časopisov.
 • Špeciálne otváracie hodiny v prevádzkach pre dôchodcov nad 65 rokov od 9:00 do 12:00.
 • Zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov do termínu uzavretia škôl.
 • Výzva pre dôchodcov, aby necestovali hromadnou dopravou. Alebo ju využívali len v nevyhnutných prípadoch.
 • Výzva pre dôchodcov, aby vychádzali z domu len z úplne nevyhnutných dôvodov.
 • Výzva pre obce a mestá, aby zriadili dostatočné množstvo telefónnych liniek pre dôchodcov za účelom objednania potravín.
 • Výnimka na poskytovanie služieb pre notárov a advokátov.
 • Stanoví sa, že nebudú plynúť zákonné lehoty, aby nebolo odopierané ľuďom uplatniť si svoje právo na súde.
 • Do 30. apríla nebude môcť prísť k výkonu dražobného práva alebo exekúcii majetku.
 • Zabezpečenie prítomnosti polície a armády pred nemocnicami, kde dochádza k výtržnostiam či nedodržiavaniu hygienických štandardov najmä neprispôsobivými občanmi.
 • Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery, bude zriadený drive-through. Ľudom budú odoberané vzorky v ich aute.
 • V akomkoľvek rade, ktorý sa vytvorí hocikde, musia stáť ľudia minimálne dva metre od seba.
 • Od 30.3 sa bude pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov merať teplota čela.
 • Každodenné vysielanie svätej omše na Dvojke RTVS o 18:00.
 • Predĺženie platnosti zákazu hromadných podujatí do odvolania.

Oznam č. 2

Mimoriadna situácia sa dotýka aj školstva

Od 12. marca platí na Slovensku pre ochorenie COVID-19 mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Od 30. marca je vyučovanie prerušené do odvolania…

 • Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania
 • Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia
 • Interná časť maturity (ústne maturity) sa budú konať do dvoch týždňov po obnove výučby
 • Ak by prerušenie výučby nebolo zrušené, sú pripravené opatrenia, aby do 30. júna maturanti zmaturovali
 • Ruší sa Testovanie 9
 • Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája (nebude sa vyžadovať potvrdenie od lekára)
 • Prijímacie pohovory sa uskutočnia najneskôr do 30. júna
 • Zápisy do základných škôl by sa mali uskutočniť od 15. do 30. apríla (ideálne podľa možnosti elektronickou formou), bez osobnej prítomnosti detí
 • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať počas celého mája
 • Školský rok sa má ukončiť tak, ako je naplánované – 30. júna
 • Učivo, ktoré sa nepreberie, sa bude posúvať do ďalšieho ročníka
 • Od 30. marca bude mať RTVS vyhradených 100 minút denne na rozšírené vyučovacie programy, aby sa mohli vzdelávať aj žiaci, ktorí nemajú internet alebo počítač.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo web Učíme na diaľku, ktorý má pomôcť rodičom, učiteľom aj žiakom v tomto období. www.ucimenadialku.sk

Oznam č. 3

Potravinová linka pomoci pre obyvateľov mesta Strážske

Mesto Strážske zriaďuje špeciálnu Potravinovú linku pomoci. Slúžiť bude na nákup potravín pre ľudí v karanténe, pre ľudí osamelých a pre ľudí, ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nedokážu sami zaobstarať nákup základných potravín.
Linka pre objednávanie začne fungovať od zajtra, t. j. od piatku, 20. marca 2020 a bude fungovať v pracovné dni v čase od 09.00 hod do 12.00 hod.

Nákupy pre občanov budú zabezpečované dvakrát (2x) týždenne a to v utorok, resp. v piatok.  Na vyššie uvedené kontakty  občan nahlási svoje meno, adresu, telefónne číslo a zoznam potravín, ktoré požaduje nakúpiť. Musí ísť o potraviny hygienicky balené. Ak občan nešpecifikuje konkrétny druh výrobku, bude sa v rámci daného sortimentu vyberať najlacnejšia alternatíva. Občan zaplatí len cenu nákupu, náklady na dovoz hradí mesto Strážske.

Distribúciu potravín mesto zabezpečí po objednávke v nasledujúci utorok, resp. piatok od 13,30 hod . Každý občan, ktorý o pomoc požiada, bude na doručenie upozornený desať minút pred donáškou na telefónne číslo, ktoré uviedol pri objednávke nákupu. Dozvie sa tiež cenu nákupu. Pri preberaní donášky musí mať občan rúško. Prosíme občanov, aby si pripravili podľa možností čo najpresnejšiu sumu.

Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, že táto Potravinová linka pomoci slúži len pre tých občanov, ktorí si nemôžu nakúpiť samostatne.

viac: https://strazske.sk/potravinova-linka/

Oznam č. 4

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
d) zdržať sa cestovania,
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo
prijímať, v mieste izolácie vnímavé osoby.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur. Zároveň v kontexte uvedeného je potrebné poukázať aj na skutkovú podstatu trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Fyzická osoba je povinná podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. oznámiť neodkladne ošetrujúcemu lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci. Z uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že aj informácia týkajúca sa cestovateľskej anamnézy je dôležitá pre epidemiologické vyšetrovanie a zamlčanie tejto informácie je porušením predmetného ustanovenia a rovnako je to priestupok na úseku verejného zdravotníctva – hrozí pokuta až do výšky 1659 eur.