Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 15.10.2020

Oznam č. 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVaPS) Michalovce v nadväznosti na aktuálny nepriaznivý vývoj situácie v šírení afrického moru ošípaných v susednom Maďarsku, Ukrajine a Poľsku a poukazujúc na posledné výskyty moru u diviakov v okolitých regiónoch upozorňuje na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do neregistrovaných drobnochovov ošípaných.
RVaPS Michalovce upozorňuje občanov na povinnosť vykonania registrácie chovu ošípaných u ešte neregistrovaných obyvateľov v termíne najneskôr do 23.10.2020.

O spôsobe registrácie farmového chovu alebo registrácie jednej ošípanej pre vlastnú spotrebu sa môžu chovatelia informovať na telefónnom čísle RVaPS Michalovce 056/6870411.
V súvislosti s chovom je chovateľ povinný oznámiť RVaPS dátum a čas vykonávanej domácej zakáľačky minimálne 1 pracovný deň vopred.