Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 15.06.2020

Oznam č. 1:

Výluka Strážske – Nižný Hrabovec
V dňoch 15. a 16. júna 2020 (pondelok, utorok) budú ŽSR budú  realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8:10 do 13:40 hod. na úseku Strážske – Nižný Hrabovec.
V dôsledku výluky budú na úseku Strážske – Nižný Hrabovec nahradené autobusmi vlaky:
Os 9112, 9111, 9116 a 9115.
Náhradná autobusová doprava (NAD) bude zastavovať:
Železničná stanica Miesto zastavenia NAD
Strážske pred staničnou budovou
Nižný Hrabovec pred staničnou budovou
Dôležité upozornenia: v NAD nie je k dispozícii preprava bicyklov a imobilných cestujúcich, príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia.
ZSSK, a.s., sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.

Oznam č. 2:

Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.06.2020 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Strážskom, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, alebo elektronicky na adresu strazske@strazske.sk.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.06.2020.

Oznam č. 3:

Mesto Strážske, v súlade so zákonom o odpadoch, na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečilo pre každú domácnosť v rodinných domoch a každú záhradku v záhradkárskej osade SIHOŤ kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Vyzývame občanov, ktorí si doteraz kompostér neprevzali, aby si ho vyzdvihli v areáli technických služieb MsPS, v priebehu mesiaca jún,  každú stredu v čase od 7:00-13:00.
Táto informácia sa týka len majiteľov rodinných domov, pozemkov a záhradiek na Sihoti, ktorí si  doposiaľ kompostér neprevzali.  Doporučujeme, aby ste si pre kompostéry prišli autom alebo ručným vozíkom.
Pri preberaní sa preukážte občianskym preukazom.