Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 13.07.2020

Oznam č. 1

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Strážske - ul. Brezová č.d. 208, 210, 214A, 214B, 215, 216, 217:

15. júl 2020 od 08:00 h do 15:50 h

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Oznam č. 2

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Strážske - ul. Mierová č.d. 87 - 106, 1044/1, 236/6, 236 - 245, 229, 545/23 a parcela č. 1053/1, ul. Kasárenská č.d. 233 - 235, 545, 508, 733, 734, 736, 737, 738

17. júl 2020 od 08:00 h do 16:10 h

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Oznam č. 3

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 29. 6. 2020 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Plán udržateľnej mobility KSK“.
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so záverečným stanoviskom k strategickému dokumentu a do neho nahliadnuť v dňoch od 2. júla 2020 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod.