Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 02.06.2020

Oznam č. 1:

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 18. mája 2020 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického samosprávneho kraja na roky 2021-2027“.
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente a do neho nahliadnuť v dňoch od 20. mája do 3. júna 2020 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod.

Oznam č. 2:

Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.06.2020 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Strážskom, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske. Záujemcovia o pracovnú pozíciu  môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu Mesto Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22  Strážske, alebo elektronicky na adresu strazske@strazske.sk.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.06.2020.