Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase dňa 02.09.2020

Oznam č. 1
Dňa 4.9.2020 budú pracovníci MsPS mesta Strážske zberať elektronický odpad (chladiace a mraziace zariadenia, televízory, počítače, práčky a rôzne iné elektrospotrebiče). Žiadame občanov mesta, aby tento odpad vyložili na stanovištia kontajnerov ráno v deň zberu. Pracovníci MsPS vyzbierajú tento odpad v čase od 7.00 do 13.00 hod. Elektronický odpad je takisto možné doniesť na stredisko Technických služieb na Obchodnej ulici v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod.

Oznam č. 2
V zmysle pokynu riaditeľky úradu Mgr. Márie Bálintovej, MBA a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce,
aby vzhľadom na zvýšené počty pozitívne testovaných na COVID 19 v okrese Michalovce dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.
Vzory žiadostí sa nachádzajú na internetovej stránke úradu www.upsvarmi.sk.