Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase 30.08.2021

Oznam č. 1
ZUŠ v Strážskom v spolupráci s nadáciou LEA bude podporovať nadaných žiakov cez sociálny projekt - Talentium
Sociálne štipendium pre nadané deti Talentium je vytvorené pre deti, ktorým slabšia finančná situácia rodín bráni v rozvoji talentov a napredovaniu umeleckého nadania. Nateraz je štipendium vytvorené špeciálne pre ZUŠ v Strážskom.
Táto podpora je zložená z poskytnutia štipendia pre štúdium v troch umeleckých kategóriách: hudobný odbor, výtvarný odbor a literárno- dramatický odbor.
Nadácia LEA podporí pre školský rok 2021/2022 tri deti v každom odbore so štipendiom na 4 roky. Podmienkou poberania štipendia sú dve odporúčania vyučujúcich pedagógov a doklad o príjme, prípadne čestné prehlásenie, že rodič je bez príjmu.
Sme presvedčení, že touto formou umožníme nadaným deťom napredovať vo svojich životoch tak, aby boli prínosom pre svoje okolie v tejto sfére pôsobenia. Žiadosti o štipendium nahlasujte priamo v ZUŠ v Strážskom.

Oznam č. 2
Pozývame Vás na koncert hudobnej skupiny INE KAFE, ktorý sa uskutoční dňa 31.8.2021 v areáli mestského parku konkrétne v priestoroch PARK PUBU. Začiatok koncertu je o 17:00.
Lístky sa dajú zakúpiť v predpredaji na stránke www.predpredaj.sk a taktiež priamo na mieste koncertu v Park Pube. Dieťa do 14 rokov v doprovode rodiča má vstup zdarma.