Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase 22. 11. 2021

1. OZNAM
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Viliama Knocika oznamuje občanom možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 vakcínou (Pfizer/BioNTech) priamo na ambulancii. Záujemcovia o očkovanie sa môžu objednať na ambulancii, alebo telefonicky.

2.OZNAM
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bol dňa 2. novembra 2021 Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručený zámer o navrhovanej činnosti „Rotačné natavovanie plastov“.
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so zámerom a do neho nahliadnuť v dňoch od 3. novembra do 24. novembra 2021 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta, alebo vzhľadom na epidemiologickú situáciu telefonicky na čísle 0918 480 785,  v termíne do 24. novembra 2021, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod alebo na stránke: www.enviroportal.sk

3. OZNAM
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bola dňa 28. októbra 2021 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA ORGANIZÁCIÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KSK DO ROKU 2030, S VÝHĽADOM DO ROKU 2050“.
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so správou o hodnotení strategického dokumentu (vzhľadom na epidemiologickú situáciu) telefonicky na čísle 0918 480 785 v termíne od 2. novembra do 23. novembra 2021, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod. alebo na stránke:
www.enviroportal.sk. Verejnosť môže písomné stanovisko zaslať okresnému úradu v sídle kraja do 23. novembra 2021.