Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase 15. 11. 2021 - 19. 11. 2021

1. OZNAM
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bol dňa 2. novembra 2021 Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručený zámer o navrhovanej činnosti „Rotačné natavovanie plastov“ .
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so zámerom a do neho nahliadnuť v dňoch od 3. novembra do 24. novembra 2021 na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta, alebo vzhľadom na epidemiologickú situáciu telefonicky na čísle 0918 480 785,  v termíne do 24. novembra 2021, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod alebo na stránke: www.enviroportal.sk

2. OZNAM
Dňa 19.11.2021 na parkovisku pred Mestským úradom v Strážskom sa uskutoční očkovanie prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby Košického samosprávneho kraja bez potreby predchádzajúcej registrácie. Záujemcovia o očkovanie majú možnosť dať sa zaočkovať priamo v našom meste v čase od 10:00 do 17:00 hod.

3. OZNAM
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bola dňa 28. októbra 2021 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA ORGANIZÁCIÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KSK DO ROKU 2030, S VÝHĽADOM DO ROKU 2050“.
Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa so správou o hodnotení strategického dokumentu (vzhľadom na epidemiologickú situáciu) telefonicky na čísle 0918 480 785 v termíne od 2. novembra do 23. novembra 2021, v pracovných dňoch od 730 do 15°° hod. alebo na stránke:
www.enviroportal.sk. Verejnosť môže písomné stanovisko zaslať okresnému úradu v sídle kraja do 23. novembra 2021.