Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase 03.09.2021

Oznam č. 1
Vážení rodičia, pomôžte svojmu dieťaťu pri výbere záujmového útvaru, aby využilo šancu na svoj rozvoj a sebarealizáciu, spoznalo, ako k svojmu voľnému času zmysluplne pristupovať dnes
 i v dospelosti. Uskutočňovaním svojich voľnočasových prianí, záujmov a ambícií i hodnotením svojich výsledkov si overí vlastné sily, získa novú, postupne sa rozširujúcu možnosť urobiť z nich významnú súčasť svojho života.

 • Počítačové škôlkarium – hry, hlavolamy, maľovanky na počítači MŠ
 • S počítačom hravo – zábava, hry, hlavolamy, kreslenie, internet
 • Internet klub – vyhľadávanie a spracovanie informácií na nete, elektronická pošta, hry
 • Práca s počítačom -  zoznámenie  sa so svetom počítačov, základy ovládania PC, hry a zábava
 • Klub modelárov- zhotovenie modelov z papiera a balzy.  Hádzadlá - hádzanie z ruky, nastavenie klapiek, ťažiska, lietanie vonku, vzlet a pristanie modelu s podvozkom, návšteva leteckých dní
 • Rybársko - poľovnícky - poznávanie života zvierat, starostlivosť o krmelce, soľníky, vychádzky, druhy rýb, spôsoby rybolovu, účasť na súťažiach
 • FS Stražčanik- začiatočníci– ľudové tance, detské tanečné hry, nácvik choreografií, vystúpenia
 • FS Stražčanik- pokročilí – nácvik tanečných choreografií, vystúpenia, účasť na festivaloch doma i v zahraničí
 • FS Stražčanik – mládež - nácvik tanečných choreografií, vystúpenia, účasť na festivaloch doma i v zahraničí
 • FS Stražčanik – spevácka zložka – nácvik ľudového spevu, prezentácia ľudovej piesne doma i v zahraničí
 • Tančekovo – tanečná prípravka pre deti od 5 rokov. Tanec, hry, riekanky a hravé choreografie
 • Mažoretky – roztlieskavačky zdokonalenie práce s paličkou, nácvik choreografií, vystúpenia,
 • Dance team- tanečné stretnutia pre tanečníkov ale aj začiatočníkov. Pre všetkých, ktorých baví hudba a tanec.
 • Kreatívne tvorenie -  aktivity  zamerané na výrobu dekoračných predmetov z rôznych materiálov     klienti DSS
 • Remeselná dielňa – osvojenie si rôznych remeselných techník- práca s hlinou, drôtom s prírodným materiálom
 • Keramická dielnička – modelovanie z voľnej ruky, točenie na kruhu a glazovanie
 • Šperk a kreatívna dielnička – výroba šperkov tiffany technikou (cinovaním)
 • Tvorivý ateliér Machuľka – výrobky, ozdoby a darčeky z papiera, textilu, hliny a pod.
 • Crazy vedci -  čakajú nás rôzne zábavné - crazy pokusy a možno aj výbuchy, ktoré zadymia celú miestnosť. Nebude chýbať zábava a certifikát pre každého crazy vedca. Prichystajte si  trpezlivosť a dobrú náladu.
 • Šikovníček - práca s netradičným  materiálom, maľovanie, výroba suvenírov
 • Pohyb pre radosť – pohybové aktivity prispôsobené zdravotnému stavu a schopnostiam klientov    klienti
 • Stolný tenis – zvládnutie a zdokonaľovanie športovej hry, precvičovanie vytrvalosti, trpezlivosti, turnaje
 • Tenis na kurtoch – pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú ovládať veľkú hru, základy, herné situácie, turnaje
 • Mladý kolkár – získanie teoretických i praktických základov hry, súťaže
 • Futbal - nadobudnutie a zdokonaľovanie futbalových schopností spolu s kondičným tréningom
 • M klub –poskytneme priestory pre klubovú činnosť, poradíme, pomôžeme pri  príprave podujatí
 • Škola korčuľovania a ľadového hokeja- hokejová abeceda, zvládnutie a zdokonaľovanie športovej hry
 • Drobček klub- stretnutia mamičiek s deťmi, pohybové a tvorivé aktivity pre rodičov s deťmi rodičia a deti

Bližšie informácie získate v CVČ, kde sa môžete zároveň prihlásiť do vybraného záujmového útvaru.
Kapacita niektorých záujmových útvarov je obmedzená, preto sa v prípade záujmu poponáhľajte. Informácie : +421 915 919 652
Zápis do ZÚ od 2.9.2021  denne 9.00 – 17.00 hod.