Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase 03.03.2022

Oznam 1
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 1. marca 2022 Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente „PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2021-2026“.
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente v termíne od 2. marca do 16. marca 2022, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod. na referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta.

Oznam 2
Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 22. februára 2022 Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o strategickom dokumente „NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA MESTO STRÁŽSKE“
Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente v termíne od 23. februára do 9. marca 2022, v pracovných dňoch od 7,30 do 15°° hod.

Oznam 3
Oznam - zber elektroodpadu od občanov mesta Strážske.
MsPS mesta Strážske oznamuje, že jeho pracovníci zbierajú elektronický odpad dňa: 04.03.2022 /tento piatok/
Žiadame občanov mesta, aby tento odpad /chladničky, mrazničky, práčky, televízory, rádia, počítače, mob.telefóny a iné./ vyložili na stanovištia kontajnerov ráno v deň zberu. Pracovníci MsPS vyzbierajú tento odpad v čase od 7.00 do 13.00 hod.
Elektronický odpad je takisto možné doniesť na stredisko Technických služieb na Obchodnej ulici v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod.