Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie cenovej ponuky

Mesto Strážske ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona VO“), zverejnil výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona VO na web stránke mesta dňa 03.03.2020, kde predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Vytvorenie detského ihriska v rámci revitalizácie mestského parku Strážske“.

Oznamujeme Vám, že Mesto Strážske ruší výzvu na predkladanie ponúk na uvedenú zákazku, vzhľadom na nesprávny postup pri vysvetľovaní ponúk v zmysle § 40 ods. 4 zákona VO.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie cenovej ponuky (pdf 227,29 kB)

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta