Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí obstarávania  „Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Strážske"

Mesto Strážske, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznámenie o začatí obstarávania „Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Strážske".

Spracovaním Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN mesta Strážske je nutné:

  • navrhnúť plochu na p.č. 377/24 – na plochu cintorína
  • navrhnúť plochu na p.č. 1511/1 – na plochu parkovísk k rozšíreniu cintorína

Z dôvodu nutnosti získania aktuálneho nástroja pre územné rozhodovanie mestského zastupiteľstva pre ďalší rozvoj mesta je potrebné pristúpiť k vypracovaniu predmetnej zmeny a doplnku č. 4 ÚPN mesta Strážske.

Súbor na stiahnutie: Situácia riešených lokalít (pdf 3,79 MB)

Ing. Vladimír Dunajčák  v.r.
primátor mesta