Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o predĺžení platnosti rozhodnutia

Na základe žiadosti: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce o predlženie platnosti rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby: "Strážske rekonštrukcia zásobného potrubia" Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy túto žiadosť preskúmal a na základe výsledku vykonaného konania predlžil platnosť stavebného povolenia č. 2012/00913 zo dňa 4.12.2012 líniovej vodnej stavby: "Strážske rekonštrukcia zásobného potrubia" pod č. OU-MI-OSZP-2019/002995-4 dňa 26.2.2019.

Účastníci konania môžu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na MsÚ Strážske a na OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli na MsÚ Strážske a na OÚ Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o predĺžení platnosti rozhodnutia (pdf 658,31 kB)