Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznam MsPS

Mestský podnik služieb mesta Strážske žiada občanov, aby dodržiavali pravidlá triedenia kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO): kuchynský odpad je potrebné vkladať do hnedých kontajnerov vo zviazaných kompostovateľných vreckách, ktoré všetci obyvatelia bytových domov dostali spolu s košíkom na triedenie tohto odpadu.
Spolu s košíkom ste dostali aj leták s popisom triedenia.
Ak vynášate BRKO v igelitovej taške alebo v obale z plastu, radšej ho z nich priamo vysypte do hnedého kontajnera. Odpad končí v kompostárni, kde sa plastový obal nerozloží.
Kontajnery, ktoré obsahujú iné odpady a kuchynský biologicky rozložiteľný odpad v  plastovom vrecku alebo igelitovej taške nebudú zmluvnou spoločnosťou vyvezené!
Preto tieto kontajnery následne zbiera Mestský podnik služieb a ich obsah končí na skládke odpadov.

Odpad z kuchyne má šancu na ďalšie využitie – stačí ho len správne vytriediť

Viete ktorého odpadu je v kontajneroch najviac? Nie je to ani plast, ani papier.
Možno vás prekvapí, že najviac je biologicky rozložiteľného odpadu. Práve on v zmesi ostatných odpadov spôsobuje zápach v nádobách a na stojiskách. Slovenské analýzy odpadových kontajnerov preukázali, že viac ako 40 % odpadu, ktorý posielame na skládky je bioodpad. Ak sa však správne vytriedi, môže z neho vzniknúť energia a hnojivo. Navyše sa zníži zápach a jeho triedením mesto ušetrí peniaze za skládkovanie.

Bioodpad je najťažšia a zároveň najproblematickejšia zložka odpadu v čiernych kontajneroch. Poplatky za skládkovanie sa každoročne zvyšujú, preto čím viac odpadu netriedime, tým drahšie odpady budú. Problém bioodpadu na skládke je aj ten, že sa  nerozloží tak jednoducho, ako si to myslíme. Spôsobuje vznik metánu a iných skleníkových plynov. Preto je dôležité zamedziť jeho skládkovaniu. Skládky dnes patria do prvej trojky producentov skleníkových plynov, ktoré spôsobujú dramatickú zmenu klímy. Triedením kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) tak pomôžete chrániť životné prostredie.

Chceme BRKO odkloniť z cesty na skládku. Prestaneme vyhadzovať peniaze na skládku a bioodpad bude využitý, ako zdroj a premení sa na hnojivo pre poľnohospodárstvo.

Kombinácia košov a vreciek je zvolená preto, aby vám v kuchyni nič nezapáchalo, pretože sú navrhnuté tak, aby sa vlhkosť z bioodpadu prirodzene odparovala. Žiadne hnitie, žiadne mušky, žiadny zápach ako v uzavretých vedrách. Vrecká poslúžia na praktické vyhadzovanie vytriedeného odpadu. Navyše sú vyrobené z prírodných materiálov a rozložiteľné. Vďaka nim nebudete mať koše znečistené a vy ich nebudete musieť zakaždým umývať. Pripravili sme pre vás aj osvetovú kampaň, aby ste mali k dispozícii všetky potrebné informácie.

Zelený bioodpad (tráva, konáre a pod.) a jedlé oleje a tuky môžete celoročne odovzdať na našom zbernom dvore.

Lepšie životné prostredie pre nás a ďalšie generácie.
Menej odpadu, recyklovanie a efektívne využívanie zdrojov je nevyhnutné pre to, aby sme si aj v budúcnosti mohli dovoliť určitý životný štandard. Triedením odpadu, predovšetkým toho biologického, môžeme výrazne zlepšiť kvalitu nášho životného prostredia. Každý gram bioodpadu, ktorý neskončí na skládke prispeje k zníženiu skleníkových plynov a bojuje proti globálnemu otepľovaniu. Odpad sa navyše premení na zdroj energie a prírodné hnojivo.

Ďakujeme občanom, ktorí pravidlá triedenia BRKO dodržiavajú..