Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Multifunkčné ihrisko

Názov projektu: Multifunkčné ihrisko Strážske
Program: Podpora rozvoja športu na rok 2018
Výzva: na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018
Podané: 19.2.2018
Schválený NFP: 38 700 €
Výška spolufinancovania: 46.048,63 EUR
Predpokladaný začiatok: 03/2019
Predpokladaný koniec: 05/2019

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Cieľ a zámer projektu:
Hlavným dôvodom výstavby multifunkčného ihriska je podporiť rozvoj športu, aktívny pohyb a športové využitie detí a mládeže, hlavne u žiakov ZŠ.
Navrhované ihrisko bude osadené v areáli Základnej školy. Cieľom projektu je zlepšiť podmienky detí a mládeže na využívanie voľného času, ako aj podporiť rozvoj športu.

Druhy športov, ktoré sa budú môcť na multifunkčnom ihrisku realizovať:
- Tenis
- Volejbal
- Basketbal
- Minifutbal

Výstavba viacúčelového ihriska zatraktívni ponuku športového vyžitia pre žiakov školy i obyvateľov mesta.