Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: G. Grmolcová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
30.06.2010XII3-4/2010 (2.83 MB)
09.05.2008X3-4/2008 (1.40 MB)
30.04.2007IX3-4/2007 (0.74 MB)
30.04.2018XX2/2018 (0.65 MB)
23.04.2015XVII2/2015 (2.71 MB)
28.03.2014XVI2/2014 (7.39 MB)
19.04.2013XV2/2013 (1.83 MB)
21.05.2010XII2/2010 (1.48 MB)
27.02.2009XI2/2009 (0.51 MB)
23.02.2007IX2/2007 (0.33 MB)
30.04.2019XXI2-3/2019 (0.67 MB)
12.05.2017XIX2-3/2017 (1.00 MB)
20.05.2016XVIII2-3/2016 (1.97 MB)
24.03.2011XIII2-3/2011 (0.83 MB)
09.03.2006VIII2-3/2006 (1.19 MB)
Počet záznamov: 78 (Strana 4 z 6) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske. e-mail redakcie: redakcianm@strazske.sk