Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
31.05.2021XXIII3/2021 (0.68 MB)
26.06.2015XVII3/2015 (4.17 MB)
06.06.2014XVI3/2014 (6.76 MB)
12.07.2013XV3/2013 (0.53 MB)
03.04.2009XI3/2009 (0.71 MB)
27.08.2018XX3-4/2018 (2.96 MB)
23.03.2012XIV3-4/2012 (1.20 MB)
30.06.2010XII3-4/2010 (2.83 MB)
09.05.2008X3-4/2008 (1.40 MB)
30.04.2007IX3-4/2007 (0.74 MB)
30.04.2018XX2/2018 (0.65 MB)
23.04.2015XVII2/2015 (2.71 MB)
28.03.2014XVI2/2014 (7.39 MB)
19.04.2013XV2/2013 (1.83 MB)
21.05.2010XII2/2010 (1.48 MB)
Počet záznamov: 89 (Strana 4 z 6) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk