Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: G. Grmolcová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
15.06.2007IX5-6/2007 (0.52 MB)
16.07.2019XXI4/2019 (0.68 MB)
31.07.2016XVIII4/2016 (1.13 MB)
05.09.2014XVI4/2014 (1.74 MB)
27.09.2013XV4/2013 (0.88 MB)
12.05.2011XIII4/2011 (0.43 MB)
13.04.2006VIII4/2006 (0.60 MB)
14.07.2017XIX4-5/2017 (1.00 MB)
02.10.2015XVII4-5/2015 (2.12 MB)
26.06.2015XVII3/2015 (4.17 MB)
06.06.2014XVI3/2014 (6.76 MB)
12.07.2013XV3/2013 (0.53 MB)
03.04.2009XI3/2009 (0.71 MB)
27.08.2018XX3-4/2018 (2.96 MB)
23.03.2012XIV3-4/2012 (1.20 MB)
Počet záznamov: 78 (Strana 3 z 6) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske. e-mail redakcie: redakcianm@strazske.sk