Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
04.07.2008X5/2008 (0.66 MB)
18.05.2006VIII5/2006 (0.46 MB)
31.05.2012XIV5-6/2012 (1.27 MB)
22.07.2011XIII5-6/2011 (1.04 MB)
15.06.2007IX5-6/2007 (0.52 MB)
16.07.2021XXIII4/2021 (0.58 MB)
10.07.2020XXII4/2020 (0.58 MB)
16.07.2019XXI4/2019 (0.68 MB)
31.07.2016XVIII4/2016 (1.13 MB)
05.09.2014XVI4/2014 (1.74 MB)
27.09.2013XV4/2013 (0.88 MB)
12.05.2011XIII4/2011 (0.43 MB)
13.04.2006VIII4/2006 (0.60 MB)
14.07.2017XIX4-5/2017 (1.00 MB)
02.10.2015XVII4-5/2015 (2.12 MB)
Počet záznamov: 89 (Strana 3 z 6) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk