Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: G. Grmolcová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
22.12.2016XVIII6/2016 (2.42 MB)
23.12.2015XVII6/2015 (0.65 MB)
23.12.2014XVI6/2014 (2.31 MB)
10.06.2009XI6/2009 (1.33 MB)
18.06.2006VIII6/2006 (0.37 MB)
07.10.2019XXI5/2019 (0.60 MB)
12.10.2018XX5/2018 (0.68 MB)
06.10.2017XIX5/2017 (1.55 MB)
14.10.2016XVIII5/2016 (1.77 MB)
05.11.2014XVI5/2014 (1.99 MB)
29.11.2013XV5/2013 (0.97 MB)
04.07.2008X5/2008 (0.66 MB)
18.05.2006VIII5/2006 (0.46 MB)
31.05.2012XIV5-6/2012 (1.27 MB)
22.07.2011XIII5-6/2011 (1.04 MB)
Počet záznamov: 78 (Strana 2 z 6) - << 1 2 3 4 5 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske. e-mail redakcie: redakcianm@strazske.sk